CONGRÉS D'INNOVACIÓ EDUCATIVA
DE LES ILLES BALEARS 2019

De la innovació a la transformació

Comissió organitzadora

  • Tomeu Barceló Rosselló, coordinador de la Comissió.

  • Catalina Maria Calafat Servera

  • Maria Rosa Campomar Veny

  • Margalida Coll Real

  • Coloma Ferrer Salas

  • Manel Perelló Beau

  • Joana Lladó Ballester

  • Mateu Tomàs Humbert

  • Cristina Barrios Herranz

  • Ferran Juan Torrens