CONGRÉS D'INNOVACIÓ EDUCATIVA
DE LES ILLES BALEARS 2019

De la innovació a la transformació

Pòsters d'experiències de centre

Planta baixa

1 - C. Integrat de música St Josep Obrer - THE "VIOLIN PROJECT"

2 - CEIP S'Algar - LA PRESÈNCIA MULTIDISCIPLINÀRIA DE LA MÚSICA AL CENTRE

3 - IES Damià Huguet - PROJECTE SONART, LA HISTÒRIA DE L'EXPRESSIÓ ARTÍSTICA MUSICAL

4 - IES Sa Blanca Dona - PROJECTE D'INVESTIGACIÓ: EL POP-ROCK

5 - CEIP Llevant - CREAM UN GRUP DE ROCK

6 - CEIP Sant Miquel i CEE Joan Mesquida - PROJECTE M'AGRANA: ESCOLA INCLUSIVA

7 - CCEE Princesa d'Astúries - DE CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL A CENTRE DE RECURSOS PER A L'EDUCACIÓ INCLUSIVA

8 - CCEE Pinyol Vermell - LA DIVERSITAT, UN REPTE CAP A LA INCLUSIÓ

9 - Camp d'Aprenentatge Binifaldó - SERRA DE TRAMUNTANA 3.0

10 - Camp d'Aprenentatge Es Palmer - RUTES AMB BICICLETA PER ES PALMER

11 - CC Pedro Poveda - EDUCACIÓ AMBIENTAL I ART

12 - CEIP El Pilar - CENTRE ECOAMBIENTAL I PROMOTOR DE SALUT

13 - CEIP Santa Gertrudis - PROJECTE: UNA ESCOLA ECOSOSTENIBLE

14 - IES Sa Blanca Dona - PROJECTE D'APRENENTATGE MEDIAMBIENTAL A CAN TONI D'EN JAUME NEGRE

15 - CC  L'Assumpció FECIB - TAULA PERIÒDICA GEGANT

16 - CC Es Liceu - MATEMÀTIQUES + EXPERIMENTALS

17 - CC La Salle Alaior - RACÓ CIENTÍFIC, EXPERIMENTAM JUNTS

18 - CEIP S'Algar - MATEMÀTIQUES VIVENCIALS I MANIPULATIVES

19 - CENTMAT - CENTMAT, IMPULSANT LES MATEMÀTIQUES VIVENCIALS I MANIPULATIVES

20 - CP Es Canyar - ELS ESCACS A L'ESCOLA

21 - CP Es Canyar - UN LABORATORI CIENTÍFIC A L'ESCOLA

22 - IES Manacor - EXPERIMENTA! FIRA DE LA CIÈNCIA

23 - IES Sa Blanca Dona - DONA I CIÈNCIA

24 - Col·legi Santa Magdalena Sofia - LA CUINA MOLECULAR I L'APRENENTATGE DE FÍSICA I QUÍMICA

25 - CEIP Marian Aguiló - ELS POLÍGONS, UNA ACTIVITAT COOPERATIVA I MANIPULATIVA DE MATEMÀTIQUES

26 - CC Sant Bonaventura - CANVIS METODOLÒGICS PER MILLORAR LA COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

27 - CIFP Joan Taix - EPROJECTE ICSCREA DE PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR

28 - CIFP Joan Taix - JOVES EMPRENEDORS PROFESSIONALS, CREACIÓ I AUTOGESTIÓ D'EMPRESES

29 - CIFP Joan Taix - ELS SIS CAPELLS D'EDWARD DE BONO

30 - Centre integrat d’FP Nauticopesquera - APRENENTATGE PER REPTES, LA CONSTRUCCIÓ D'UNA GRUA

31 - CIFP Son Llebre - BREAK OUT EDUCATIU, SUPERANT ENIGMES I REPTES

32 - Escola d'Art de Menorca - JOIERIA GRÀFICA, PROJECTE ENTRE CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

33 - IES Maria Àngels Cardona - PROJECTE INTERDISCIPLINARI DE CREACIÓ I GESTIÓ D'UNA EMPRESA

34 - CC Sant Josep Obrer - ERASMUS, ESTADES A EMPRESES I INSTITUCIONS D'EUROPA

35 - ESADIB - "FAKES CAKES", CERÀMICA I CUINA

36 - CC Arcangel Sant Rafel - ELS DIARIS D'APRENENTATGE D'EQUIP I EL TREBALL COOPERATIU

37 - CC Mata de Jonc - PROJECTES DE TREBALL INTERDISCIPLINARIS

38 - CC Sant Alfons (Es Lledoner) - HORT COOPERATIU INTEGRAT AL CURRÍCULUM

39 - CEIP Badies (IRIE) - ELS GRUPS SINGULARS, PENSANT I RAONANT

40 - CEIP Can Coix - JORNADES PAGESES

41 - CEIP Es Puig - PROJECTE ERASMUS+ D'APRENENTATGE COOPERATIU

42 - CEIP Mare de Déu de la Consolació - TALLERS D'APRENENTATGE VIVENCIAL

43 - CEIP Sant Antoni de Portmany - PROJECTE D'INVESTIGACIÓ: ELS I LES ESPIES

44 - CEIP S'Olivera - PROJECTE: ELS PIRATES

45 - CEIP S'Olivera - LA CASA DE L'ARBRE, PROJECTE DE CONTES EN COMUNITAT EDUCATIVA

46 - CIFP Son Llebre - APRENEM JUGANT, LUDIFICACIÓ A L'AULA

47 - CC Sant Felip-Gorg Blau - PROJECTE BIOGEO 1.18, PROJECTE COOPERATIU INTERDISCIPLINARI

48 - IES Algarb - APRENENTATGE COOPERATIU BASAT EN PROJECTES A FP BÀSICA

49 - IES Calvià - DESCOBRINT LA VITIVINICULTURA

50 - IES Marc Ferrer - PROJECTE FORMENTERA, APRENENTATGE INTERDISCIPLINARI A PARTIR DE L'ENTORN

51 - IES Marratxí - INICIANT EL TREBALL PER PROJECTES

52 - IES Sa Blanca Dona - CREACIÓ DE CURTMETRATGES A ESO I AULA UEECO

53 - CEIP Els Tamarells - HORT ECOLÒGIC: PROJECTE MULTIDISCIPLINARI INTEGRAT AL CURRÍCULUM

54 - CEIP Sant Ciriac - COMUNITAT D'APRENENTAGE, TREBALL EDUCATIU PER PROJECTES I EDUCACIÓ EMOCIONAL

55 - CC Sant Josep Obrer - AVENTURA D'APRENENTATGE, ABP I LUDIFICACIÓ

56 - CC Aula Balear - UNA VOLTA MÉS, INNOVACIÓ A L'EDUCACIÓ INFANTIL

57 - CC La Immaculada - DISSENYANT ESPAIS PER A LA CREATIVITAT

58 - CC Monti-Sion Pollença - CREACIÓ DE NOUS ESPAIS PER A L'APRENENTATGE

59 - CC Nostra Senyora de Monti-sion Palma - "MIRA" MONTI-SION IMAGINANT I RENOVANT L'APRENENTATGE

60 - CC Sant Josep Obrer - ESPAIS DE CREACIÓ I EXPERIMENTACIÓ

61 - CEIP s'Olivera - CREACIÓ D'ESPAIS D'APRENENTATGE

62 - CEIP Son Basca - ESPAIS D'APRENENTATGE ENTE CICLES, VIVENCIALS I MANIPULATIUS

63 - IES Alcúdia - PROJECTE DE MILLORES DELS ESPAIS COMUNS

64 - CC Mata de Jonc - EXPAIS EXTERIORS, AMBIENTS D'APRENENTATGE

65 - CEIP Puig de na Fàtima - COMUNITAT EDUCATIVA CENTRADA EN L'APRENENTATGE DE L'ALUMNAT

66 - CEIP Rosa dels Vents - UNA PROPOSTA D'ESCOLA VIVA I ACTIVA

67 - EI Son Roca - AMBIENTS D'APRENENTATGE I ACOMPANYAMENT RESPECTUÓS

68 - CEIP S'Hort des Fassers - EL TREBALL PER AMBIENTS D'APRENENTATGES

69 - CEIP Mare de Déu del Carme - PROMOURE EL TALENT DE TOTES LES PERSONES

70 - CEIP Joan Veny i Clar i CEIP Nou de Campos - MICROESPAIS D'APRENENTATGE

71 - CEIP Badies - DISSENY I CREACIÓ DE TALLERS D'APRENENTATGE

72 - CC Bisbe Verger - 1, 2, 3, PATI

73 - CEIP Joan Mas - NOUS JOCS DE PATI PER A TOTHOM

74 - Escola Manjón - CREACIÓ DE NOUS ESPAIS EDUCATIUS AL PATI

75 - Escoleta Gianni Rodari - TOTA LA COMUNITAT EMBARCADA EN UN PROJECTE COMÚ

76 - CC Sant Alfons (Es Lledoner) - PROJECTE AMB FAMÍLIES: LES NOSTRES PROFESSIONS

77 - CEIP Molí d'en Xema - TROBADES FAMILIARS INTERCULTURALS

78 - EI Xipell - PROGRAMA D'EDUCACIÓ FAMILIAR, XARXA DE SUPORT I RECURSOS COMUNITARIS

79 - IES Felanitx - BENVINGUTS: REINTERPRETANT L'ACOLLIDA DE L'ALUMNAT DE 6È

80 - IES Porreres - EXPERIÈNCIA D'ACOLLIDA D'ALUMNES DE SISÈ: EDCAMP

 

Primera planta

 1 - CC Balmes - ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ A L'AULA UEECO

2 - CC Sant Antoni Abat - LA PROGRAMACIÓ I LA ROBÒTICA INTEGRADES AL CURRÍCULUM

3 - CC Sagrats Cors - PROJECTE D'APRENENTATGE-SERVEI MEDIAMBIENTAL D'EDUCACIÓ FÍSICA

4 - CC Sant Alfons (Es Lledoner) - PROJECTES D'APRENENTATGE-SERVEI ALS CICLES FORMATIUS D'ACTIVITATS FÍSIQUES

5 - S'EIXAM: Educació Física IB - COOPEDAGOGIA MOTRIU, APRENENTATGE COOPERATIU A L'EDUCACIÓ FÍSICA

6 - CEIP Norai - JOCS MOTRIUS PER CONSOLIDAR APRENENTATGES

7 - Col·legi CIDE - CIRCUIT SALUDABLE A L'ENTORN ESCOLAR

8 - IES Mossèn Alcover - MOU-TE A L'ESPLAI: ACTIVITATS FISICOESPORTIVES AL PATI

9 - IES Josep Maria Quadrado - PROJECTE D'INTERCANVI ESCOLAR: VELO-BICI.CAT

10 - CC Aula Balear - APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES PER SALVAR VIDES

11 - CC Es Liceu - CAMINS ESCOLARS SEGURS

12 - IES Algarb - PROJECTE COL·LABORATIU ENTRE DOS CICLES D'FP: CIRCUIT SALUDABLE A UN ENTORN NATURAL

13 - CEIP Es Puig - APS A LA SERRRA DE TRAMUNTANA, ITINERARI URBÀ A SÓLLER

14 - IES Guillem Colom Casasnovas - APRENENTATGE SERVEI: L'AIGUA, UN RECURS ESCÀS A LA VALL DE SÓLLER

15 - IES Joan Ramis - CONÈIXER LA GENT GRAN, PROJECTE D'APRENENTATGE SERVEI

16 - IES Josep Font i Trias - APRENENTATGE SERVEI A LA SERRA DE TRAMUNTANA, LA CONTAMINACIÓ DEL LITORAL

17 - IES Guillem Colom - HISTÒRIA NATURAL I LES LLAVORS DE LA SERRA DE TRAMUNTANA

18 - IES Guillem Colom - APRENENTATGE SERVEI: EL TRÀNSIT RODAT A LA VALL DE SÓLLER

19 - IES Guillem Colom - ESTUDI DEL TEIXIT EMPRESARIAL A LA VALL DE SÓLLER

20 - CIFP Joan Taix - TREBALL PER PROJECTES: DISSENY I ELABORACIÓ DE PLAFONS INFORMATIUS DE LES ZONES VERDES

21 - IES Guillem Colom Casesnoves - L'OLI D'OLIVA I LA CULTURA GASTRONÒMICA

22 - CC Sant Alfons (Es Lledoner) - PROJECTE: EL MUSEU DE LA PREHISTÒRIA

23 - IES Son Pacs, Ramon Llull i Joan Alcover - PROJECTES DE LLENGÜES CLÀSSIQUES: MAREMÀGNUM

24 - Escolania de Lluc - TREBALL PER PROJECTES: UN MUSEU PLE D'HISTÒRIA

25 - CC Beat Ramon Llull - ÈPOCA MEDIEVAL A TRAVÉS DELS SENTITS

26 - CC Escolàpies - EMAT, UN CANVI DE METODOLOGIA DE CENTRE

27 - CC Mata de Jonc - COMPARTIM METODOLOGIES ENTRE DOCENTS

28 - CEIP Cas Serres - INTEGRANT L'APRENENTATGE COOPERATIU AL CENTRE

29 - CEIP Francesc d'Albranca - A L'ESCOLA DE MIGJORN HI HA AMBIENT

30 - CEIP Guillem Frontera Pasqual - CREACIÓ D'UNA LÍNIA EDUCATIVA DE CENTRE CENTRADA EN L'ALUMNAT

31 - CEIP Pere Casasnovas - COMUNITATS D'AGRUPACIONS ENTRE NIVELLS

32 - CEIP Ponent - APRENENTATGE COMPETENCIAL COM A LÍNIA DE CENTRE

33 - CEIP Son Ferrer  - METODOLOGIA ACTIVA CENTRADA EN L'ALUMNAT

34 - CEIP Talaiot - TRANSFORMACIÓ DEL CENTRE CAP A L'EDUCACIÓ AUTODIDACTA

35 - CEIP Voramar - PROJECTE MICELI, UN ENTREMAT D'ARRELS CONNECTADES.

36 - IEDIB - LA CREACIÓ DE L'INSTITUT D'ENSENYAMENTS A DISTÀNCIA DE LES ILLES BALEARS

37 - IES Josep Sureda i Blanes - APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES

38 - CEIP Rodamilans - FEM, APRENEM!

39 - IES Emili Darder - PROJECTES INTERDISCIPLINARIS BASATS EN REPTES

40 - CEIPIESO Pintor Joan Miró - AMPLIANT LA COMUNITAT EDUCATIVA: PROJECTE D'ESCOLA-INSTITUT

41 - IES Can Balo - FORMANT ALUMNES COMPETENTS PER A UN RETORN D’ÈXIT

42 - CEIP Sa Torre - ELS PROCESSOS D'APRENENTATGE I LES PROPOSTES ANALÍTIQUES

43 - CC Mata de Jonc - ENTRADES RELAXADES

44 - CC Ramon Llull - CONVIVÈNCIA I PRÀCTIQUES RESTAURATIVES

45 - CEIP Can Coix - PACIFICADORS DE PATI

46 - CEIP Llevant - TALLER DE IOGA

47 - CEIP S'Albufera - PROGRAMA DE MEDIACIÓ ESCOLAR

48 - IES Francesc de Borja Moll - PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA

49 - Col·legi CIDE - PROGRAMA D'EDUCACIÓ EMOCIONAL

50 - Col·legi Cooperativa Son Verí - L'EDUCACIÓ EMOCIONAL, ELEMENT TRANSVERSAL DE L'APRENENTATGE PER COMPETÈNCIES

51 - CEIP Colònia de Sant Jordi - ENS EMOCIONAM?

52 - IES Maria Àngels Cardona - COMPETÈNCIES EMOCIONALS AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA

53 - CEE Son Ferriol - LA PSICOMOTRICITAT PER EXPRESSAR EMOCIONS

54 - CEIP Pere Cerdà - EDUCACIÓ ASSISTIDA AMB CANS

55 - EI Ses Païsses - CONSCIÈNCIA PLENA: MINDFULNESS I HEARTFULNESS

56 - IES Pau Casesnoves - TREBALL PER PROJECTES I EDUCACIÓ EMOCIONAL

57 - IES Pau Casesnoves - EXPLICACIÓ D'UNA EXPERIÈNCIA EDUCATIVA DE CENTRE

58 - IES Puig de Sa Font - TUTORIA ENTRE IGUALS

59 - CEIP Can Bril - LA CULTURA POPULAR DE LES ILLES BALEARS AMB TREBALL COOPERATIU

60 - CEIP Es Vedrà - SETMANA DE CULTURA PITIÜSA

61 - CC Sant Josep Obrer - XXI-21 GENEREM ENTORNS INNOVADORS D'APRENENTATGE

62 - CC Sant Pere - PROJECTE GALÀXIA 3.1

63 - CC Verge de Montision Porreres - CLASSE INVERSA I ABP

64 - CEIP Blanquerna  - EL MÓN EN UN DIT, DISPOSITIUS MÒBILS PER A L'APRENENTATGE

65 - CEIP Juníper Serra - INNOVACIONS A L'ESCOLA: AMBIENTS I SMARTSCHOOL

66 - IES Francesc de Borja Moll - EXPERIÈNCIA DE PROGRAMACIÓ EN PARELLES

67 - IES Juníper Serra - CONSTRUIM UN HOTEL VIRTUAL A EIVISSA?

68 - IES Sa Blanca Dona - PROJECTE ICSCREA, FOMENT DE LA CREATIVITAT I LA COMPETÈNCIA DIGITAL

69 - IES Joan Alcover - PROJECTE A21, MILLORA DE LES ESTRATÈGIES D'APRENENTATGE

70 - Nostra Senyora de la Consolació - PROJECTE DEL COS HUMÀ, TREBALL COOPERATIU, TIC I ESTRATÈGIES DE PENSAMENT

71 - Camp d'Aprenentatge Orient - CASTELL D'ALARÓ: UNA EXPERIÈNCIA DE REALITAT VIRTUAL

72 - CC Sant Vicenç de Paül - ENGLISH DAY SVP

73 - CEIP Antoni Juan Alemany - EXPLOBOX: PROJECTE D'APRENENTATGE DE L'ANGLÈS INTEGRAT AL CURRÍCULUM

74 - CEIP Molí d'en Xema - GRUPS INTERACTIUS A L'ÀREA D'ANGLÈS

75 - IES Son Pacs - BATXILLERAT INTERNACIONAL

76 - CC Sant Josep Obrer - HANDS ON: APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES A BATXILLERAT

77 - CC Virgen del Carmen - PROJECTE EDUCATIU SA-FA

78 - CEIP Llevant - TALLER DE FUSTERIA PER A L'EMPRENEDORIA A L'ESCOLA (ICAPE)

79 - IES CTEIB - PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI DE VOLUNTARIAT

80 - IES Sa Blanca Dona - PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE ELS REFUGIATS

81 - IES Felanitx - LES CAPSES DE VIDA: UN PROJECTE INTERGENERACIONAL

82 - CEIP Torres de Balàfia - EDUCACIÓ TRANSFORMADORA PER A LA CIUTADANIA GLOBAL

83 - IES Manacor - EL COMERÇ AL SERVEI DE LA SOLIDARITAT

84 - BEA Biblioteques escolars - BIBLIOTEQUES ESCOLARS EN ACCIÓ

85 - CC Es Liceu - UNA NIT LITERÀRIA

86 - CC Santa Maria (Palma) - EL DIA DEL LLIBRE

87 - CEIP Pare Bartomeu Pou - PLA LECTOR, CAMÍ CAP A LES ESTRATÈGIES LECTORES

88 - IES Francesc de Borja Moll - UN MÓN DE LLIBRES, UN LLIBRE POP-UP!

89 - CC Beata Francinaina Cirer - CREANT COMICS COOPERATIUS

90 - CC Escolania de Lluc - COMUNIC@T: PRODUCTES PERIODÍSTICS AUDIOVISUALS

91 - CC La Salle Inca - COMUNICA'T: DESENVOLUPANT LES COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

92 - CEIP Llevant - RTP (RADIO. TELEVISIÓ I PREMSA)

93 - CEIP Llevant - TALLER DE TEATRE I LA MILLORA DE LES COMPETÈNCIES ORALS

94 - CEIP Nova Cabana - EL TEATRE INTEGRAT A L'ESCOLA

95 - CEIP Jaume III - METODOLOGIA LEK, LECTURA MULTISENSORIAL

96 - CEIP Vara de Rey - VARA DE REY NOTÍCIES: DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

97 - IES Llucmajor - PROJECTE CLIC! CREACIÓ AUDIOVISUAL

98 - IES Son Pacs - PROJECTE CINEMATOGRÀFIC: SOPA D'IMATGES

99 - CEIP Puig d'en Valls - FEIM RÀDIO A RÀDIO KIDS PUNT VALLENCS