CONGRÉS D'INNOVACIÓ EDUCATIVA
DE LES ILLES BALEARS 2019

De la innovació a la transformació

Taules rodones

Metodologies globalitzadores d'aprenentatge

CEIP Mestre Lluís Andreu, CEIP Sant Miquel (Son Carrió), IES Sa Blanca Dona, Col·legis diocesans de Mallorca. Moderadora: Lídia Ramon

Processos de canvi sostenibles

IES Porto Cristo, CEIP Badies, Xarxa PIP Eivissa, CEIP Margalida Florit. Moderador: Manel Perelló

Espais i ambients d'aprenentatge

CEIP S'Olivera, CEIP Puig de Na Fàtima, CC Nuestra Señora de Montesión, CEIP Mare de Déu del Carme (Maó). Moderadora: Catalina Mas

Processos de canvi: impacte en l'alumnat

IES Binissalem, CEIP Robines, CEIPIESO Pintor Joan Miró, CC Sant Salvador (Artà). Moderador: Miguel Ángel Tirado

Innovació tecnològica i professional

CEIP Juníper Serra (Petra), IES Antoni Maura, Escola d'Art de Menorca, CIFP Joan Taix. Moderadora: Maria Antònia Carbonell

Foment de la convivència i la inclusivitat

CEIP Francesc d'Albranca, CC Mata de Jonc, CEIP Gabriel Vallseca, IES S'Algarb. Moderadora: Marta Escoda